niedziela, styczeń 08th, 2012 | Author: admin

Nowoczesne dobrze izolowane domy z centralnym ogrzewaniem cierpią na braki świeżego  powietrza oraz nadmiar wilgoci.

Aktualne przepisy budowlane wymagają budowania domów wysoce energetycznych tzn. takich, które potrzebują mało energii, aby wytworzyć klimat dobry do mieszkania.

Przez powiększanie izolacji na ścianach, podłodze, stropie, montując okna z niskim współczynniku przenikania ciepła budujemy domy energooszczędne, czyli takie, które potrzebują mało energii, aby zapewnić dobry klimat w domu.  Lecz ciepło to nie wszystko…

Musimy także dostarczyć do naszego domu powietrze. Wentylacja grawitacyjna jest mało skuteczna, więc dostarczamy powietrze poprzez wentylacje mechaniczną (rekuperację).

Rozpatrując uciążliwość ekologiczną dowolnego produktu  wentylacyjnego w pełnym cyklu istnienia wprowadza się pojęcie skumulowanej emisji zanieczyszczeń, definiowanej jako sumaryczna emisja zanieczyszczeń generowana we wszystkich etapach procesów wytwórczych i transportowych prowadzących do wytworzenia rozpatrywanego produktu, okresu eksploatacji i likwidacji . Definicja ta pozostaje w analogii do pojęcia skumulowanego zużycia energii (energochłonności skumulowanej) produktu pozwalającej ocenić nakład energetyczny poniesiony we wszystkich procesach, począwszy od pozyskania surowców do zakończenia produkcji, okresu eksploatacji i likwidacji. Przykładowo, wskaźnik skumulowanej emisji zanieczyszczeń dla etapu wytworzenia produktu (kg zan./ kg produktu) wyraża się relacją

To m.in. dzięki niej możemy oszczędzić na ogrzewaniu, poprzez ograniczenie ucieczek ciepła poprzez wentylacje grawitacyjną.

System wentylacji z odzyskiem ciepła został zaprojektowany, aby całkowicie zmienić całe powietrze w naszym domu co najmniej raz na dwie godziny.

System wentylacji z odzyskiem ciepła to urządzenia wentylacyjne, które  odzyskuje  60-95% ciepła temperaturowego, zwykle utracone poprzez wentylacje grawitacyjną w tradycyjnym domu.  Urządzeniem odzyskującym ciepło jest rekuperator. Są różne rodzaje rekuperatorów oraz różne odzyski ciepła:

- 60 - 70% (krzyżowy)

- ok. 80% (obrotowe koła)

- 80 - 95% (przeciwprądowe).

Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej (rekuperacji) będziesz miał zawsze świeże i przefiltrowane powietrze w zewnątrz, które nie tylko jest czyste, ale także wstępnie ogrzane przez powietrze, które usuwamy z domu. Powietrze dostarczane przez rekuperator jest dużo łagodniejsze i polecane m.in. dla alergików.

Category: wentylacja
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.